مریم تفرجی یگانه

درباره من

دکتر مریم تفرجی یگانه
image

استادیار گروه آموزشی زبانشناسی همگانی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبانشناسی همگانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://mtafaroji.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/10/30)

استنادات

177

h-index

7

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
زبان عمومی   (8 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
زبان عمومی   (9 بار دانلود)
رشته : بیوشیمی
زبان عمومی   (9 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
اصول و مبانی دستورزبان   (11 بار دانلود)
رشته : زبانشناسی , گرایش : زبانشناسی
نحو زبان فارسی   (7 بار دانلود)
رشته : زبانشناسی , گرایش : ازفا
نحو   (9 بار دانلود)
رشته : زبان شناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبانشناسی همگانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
mtafaroji@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس